Biz Kimiz ?

Değerlerimiz

- Evrensel çocuk ve insan haklarına bağlı olmak

- Çocuğun yüksek yararını üstün tutmak

- Ayrımcılığa karşı olmak

- Etik kurallara uymak ve bilinmesini sağlamak

- Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini temel ilke edinmek

- Siyaset üstü ve tarafsız olmak

- Güvenilirlik

- Bilimsel yaklaşım ve araştırmacı olmak

- Şeffaflık