Aile Destek Hizmeti / Evlat Edinme

Evlat Edinme Nedir ?

Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne-baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne-babadır.

Evlat Edinme Koşulları ?

Evlat Edinmenin Yolları ?

Evlat edinme şartlarına sahip bir insanın evlat edinmesi ülkemizde iki şekilde olmaktadır:
1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan,
2. Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden. (Bu grupta yer alan evlat edinmelerde taraflar doğrudan Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.)

Evlat Edinmenin Hukuki Boyutları ?

- Türk Medeni Kanunu'nun (01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren) 305-320. maddeleri
- Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (14.1.2004 tarihinde kabul edilerek 1 Eylül 2004'de yürürlüğe girdi)
- Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük,
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 01.08.2002 tarih ve 145 sayılı Evlat Edinme Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.

Evlat Edinmek İsteyenler Nereye Başvuru Yapar ?

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleşim yerindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne,
- Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,
-Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, merkezi makama gönderilmek üzere bulundukları yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar.

Başvuru Şekli Nasıl Olur ?

- Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve dilekçe ile başvurmaları gerekir.
- Eşlerin evlat edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinin de birlikte bulunması gerekir. (Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce bulunduğunuz yerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.)