Aile Destek Hizmeti / Koruyucu Ailelik

Koruyucu Aile Hizmeti ?

Koruyucu aile hizmeti, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakılması ve yetiştirilmesidir.

Koruyucu Aile Hizmetinin Yasal Dayanağı ?

Kimler Koruyucu Aile Olabilir ?

Ülkemizde TC vatandaşı olup sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden, 25-65 yaş aralığında bulunan, en az ilkokul mezunu, düzenli geliri bulunan, evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilmektedir.
Akrabaların koruyucu aile olmak istemesi halinde yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre yaş ve eğitim koşulları değerlendirilmektedir.
Bekar kişilerin başvurularında, 30 yaşını doldurmuş olmaları ve yerleştirilecek çocuğa ebeveynin yokluğunu hissettirmeyecek akraba ilişkilerine sahip olmasına önem verilmektedir.

Koruyucu Aile Bakım Modelleri ?

Biyolojik aileleri yanında yetişme şansını geçici bir süre için yitirmiş ya da çeşitli nedenlerle evlat edindirilememiş kız ya da erkek, sağlıklı ya da engelli tek ya da kardeş olup, koruyucu aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu belirlenmiş olan korunmaya ihtiyaç duyan çocuklar koruyucu aileler yanına yerleştirilmektedir.
Koruyucu Aile Hizmeti içerisinde dört farklı tip bakım modeli bulunmaktadır:
1- Süreli koruyucu aile
2- Akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli
3- Geçici koruyucu aile modeli
4- Uzmanlaşmış koruyucu aile

Nasıl Koruyucu Aile Olunur?

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır. Müdürlüğün ilgili uzmanlarınca aşağıdaki süreç takip edilir:
- Başvuru
- İnceleme ve onay
- Uygun çocukla eşleştirme ve uyum aşaması
- Çocuğun teslimi
- Sözleşme imzalanması
- İzleme ve denetim

Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler

Koruyucu ailelere koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere çocuk başına çocuğun (varsa) engellilik ve yaş durumuna göre değişkenlik gösteren miktarlarda aylık net ödeme yapılır. Ayrıca koruyucu aileye yılda bir kez çocuğun eğitim masrafları karşılığı 3 katı tutarında ve yılda iki kez giyim masrafları karşılığı 2 katı tutarında ödeme yapılmaktadır. Bunun yanısıra, aylık okul servis ücretleri, meslek edindirme ve sınavlara hazırlık kurs ücretleri için de yıllık belirlenen tutarlarda ödemeler yapılmaktadır.Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları için tıklayınız !